IT-sikkerhedstjek

Giv jeres virksomheds IT-sikkerhed et grundigt eftersyn og bliv mere sikker

Hvad er et Safe IT-tjek?

Et Safe IT-tjek er kort sagt vores udgave af et sikkerhedstjek af jeres IT.

Der er mange måder at opbygge det ideelle IT-miljø på. Og vores tilgang er blot én af mange, der kan hjælpe med at forbedre jeres IT-sikkerhed og sikre, at I overholder de IT-sikkerhedsforanstaltninger, der er inden for GDPR-lovgivningen.

Vi sørger altid for at tage udgangspunkt i jeres arbejdsgange, så I står tilbage med IT-procedurer, der rent faktisk virker og som er nemme at implementere i virksomheden.

Vores Safe IT-tjek forløber smertefrit og uden de store forstyrrelser i jeres daglige arbejde. Processen foregår altid i tre trin , hvor vi gør brug af metoder som:

  • Gennemgang af jeres IT-udstyr og fysiske faciliteter
  • Gennemgang af dokumentation og politikker
  • Teknisk gennemgang og sårbarhedsvurdering af IT-systemer
  • Interview med nøglepersoner og brugere
Tretrinsraket med de tre trin i et Safe IT-tjek

Dette får I ud af et IT-sikkerhedstjek fra Safe IT-Solutions

 
 
 
 

Med et IT-sikkerhedstjek fra Safe IT-Solutions kommer vores dygtige IT-konsulenter ud til jeres virksomhed og gennemgår hele IT-infrastrukturen fra ende til anden.
Sammen med jer vil vi hurtigt få identificeret sårbarheder og risici i jeres IT-infrastruktur, applikationer og arbejdsmetoder.

Et IT-sikkerhedstjek er vigtigt for, at I kan blive bevidste om jeres IT-usikkerheder. Det er svært at lappe noget, hvis ikke man kan se hullerne. Det er altså først, når I har viden om, hvor jeres IT-risici er, at I kan arbejde strategisk henimod en mere IT-sikker hverdag. Og her står vi klar til at hjælpe jer med at få overblikket over jeres IT-infrastruktur.

Med vores IT-sikkerhedstjek kan I få ro i maven og trygt bearbejde jeres data velvidende, at der er styr på IT-sikkerheden. I står nemlig tilbage med:

  • Forbedret IT-sikkerhed mod databrud, tab af data eller ondsindede cyberangreb
  • Klare IT-procedurer tilpasset jeres virksomhed
  • Mere tid til at løse kerneopgaverne – IT’en virker, og I skal ikke tænke mere over det

Prisen for vores IT-sikkerhedstjek er 5.000 kr. + moms.

Dyk ned i processen for et IT-sikkerhedstjek hos jer

Indledende møde med ledelsen

Vores IT-konsulent kommer ud til jeres virksomhed.

Sammen gennemgår vi kort jeres IT-infrastruktur og den organisatoriske struktur i virksomheden, samt hvorvidt I har behov for et IT-sikkerhedstjek fra os.

Selve Safe IT-tjekket

To af vores IT-konsulenter møder ind hos jer. Der vil foregå et parallelforløb, hvor den ene konsulent udfører et ”mini-interview” med ledelsen og nøglebrugere, samtidig med at den anden konsulent gennemgår jeres IT-udstyr og fysiske faciliteter.

Vi er her nysgerrige på jeres:
• IT-udstyr og -systemer
• Software-licenser
• Netværkssikkerhed
• Adgangskontrol og brugeradministration
• Opbevaring af filer og dokumenter
• IT-dokumentation og -politiker

Udarbejdelse af Safe IT-sikkerhedsrapport

Ud fra vores gennemgang udarbejder vi en detaljeret IT-sikkerhedsrapport på dansk, der tager jer gennem usikkerhederne og svaghederne i jeres IT-infrastruktur.

Vi beskriver også heri, hvordan vi kan hjælpe jer med at forbedre jeres IT-sikkerhed via konkrete løsningsforslag.

Det står jer selvfølgelig frit for enten selv at udbedre jeres IT-usikkerheder eller gøre brug af en anden IT-partner end os. Men vi vedlægger altid et tilbud på vores konkrete og tilpassede løsningsforslag. Som vi ser det, er vores arbejde aldrig spildt – uanset hvilken vej I vælger herfra.

Hvad kræver et IT-sikkerhedstjek af jer?

Et Safe IT-tjek er et samarbejdsprojekt mellem jer og os; I ligger inde med informationen om jeres virksomhed, mens vi sidder med erfaringen inden for IT-sikkerhed og dets berøringsflade med GDPR-lovgivningen. 
I skal derfor forvente en del nysgerrighed og spørgsmål fra os, når vi mødes.

For at kunne lykkes med IT-sikkerhedstjekket og give jer det bedst mulige resultat, bør I sætte:

  • Mindst 1 time af til det indledende møde (trin 1)
  • Mellem 2-3 timer af til selve Safe IT-tjekket (trin 2)
  • God tid af til at læse vores Safe IT-sikkerhedsrapport (trin 3)

Vi har god erfaring med, når én fra ledelsen og én nøglemedarbejder deltager i mini-interviewet i trin 2, da dette giver et mere samlet overblik over jeres IT og brugen deraf.
Derudover anbefaler vi, at I informerer jeres medarbejdere om vores ankomst, når vi skal udføre selve IT-tjekket.

Er det tid til at få lavet et IT-sikkerhedstjek hos jer?

IT-sikkerhed er ikke til at komme udenom i dag. Alle virksomheder, store som små, er nødt til at forholde sig til deres IT-sikkerhed for at kunne sikre deres data og håndtering deraf, så de kan efterleve databeskyttelsesforordningen (GDPR-lovgivningen).

Med et IT-sikkerhedstjek fra Safe IT-Solutions får jeres virksomheds IT-sikkerhed et grundigt eftersyn – vi kalder det et Safe IT-tjek.

Lad jer ikke narre af det søde navn, for vi er eksperter i at sikre IT-sikkerhed i virksomheder. Og vi har specialiseret os inden for det område, hvor IT-sikkerhed berører GDPR-lovgivningen.

Alle virksomheder er forskellige og arbejder forskelligt. Det er derfor vigtigt for os at møde jeres virksomhed dér, hvor I er rent IT-mæssigt og få tilpasset IT-sikkerheden til jeres behov og arbejdsgange.
Læs mere om os.

Vores kunder befinder sig i vidt forskellige brancher, og vi har derfor et godt indblik i de typiske IT-udfordringer og løsningerne hertil.

Vidste du, at vi også tilbyder GDPR-gennemgang inden for IT-sikkerhedsfeltet til virksomheder?

Har I fx tænkt over spørgsmål som:

IT-sikkerhedsspørgsmål om private licenser
IT-sikkerhedsspørgsmål om opdelt netværk

Start dit IT-sikkerhedstjek fra Safe IT-Solutions nu

Scroll to Top