IT-sikkerhed

Få styr på sikkerheden uden at ligge vågen om natten

Hvad går IT-sikkerhed egentlig ud på?

 

I Safe IT-Solutions har vi stor forståelse for, at IT-sikkerhed kan virke uoverskueligt og komplekst for mange virksomheder. Og kompleksiteten resulterer ofte i, at virksomhederne giver op på IT-sikkerheden, krydser fingre og håber på det bedste. 

IT-sikkerhed omhandler mange forskellige aspekter af en virksomheds IT-infrastruktur, og sikkerhedselementerne ser ligeledes forskellige ud fra virksomhed til virksomhed – ikke to virksomheder er ens i deres IT-setup. Nogle eksempler på IT-sikkerhed i virksomheder er blandt andet: 

 • Backupløsninger
 • Sikkerhedsforanstaltninger 
 • Filhåndtering og -opbevaring 
 • Netværk 
 • Politikker for adgange til digitale systemer 
 • Sikker mail
 • Kryptering 
 • Printerenheder 

Er I i tvivl om, hvordan jeres virksomheds IT-infrastruktur skal se ud? Vi hjælper og rådgiver jer gerne, så I altid kan arbejde nemt og sikkert med jeres IT.

Få strategisk IT-sikkerhed

 
 
 
 

Den øgede digitalisering og udvikling stiller forsat højere krav til virksomheders IT-løsning. Men IT-sikkerhed skal samtidig være nemt, for ellers bliver det aldrig implementeret ordentlig i virksomheden. Og det kan i sidste ende koste dyrt for virksomheden. 

I Safe IT-Solutions kan vi hjælpe jeres virksomhed med at finde IT-løsninger, der øger IT-sikkerheden, uden at det går på kompromis med brugervenligheden og jeres arbejdsmetoder. 

Vores mål er at sikre, at vores kunder får sikre IT-løsninger, der passer til deres behov, og som hverken er tidskrævende eller forstyrrende i deres daglige arbejde. 

IT-sikkerhedstjek

I Safe IT-Solutions tilbyder vi vores kunder et IT-sikkerhedstjek, hvor vi giver jeres IT-infrastruktur et grundigt eftersyn – vi kalder det Safe IT-tjek.

Ved et IT-sikkerhedstjek kommer vi ud til jeres virksomhed og gennemgår hele jeres virksomheds IT-setup fra A til Z, ved at:
- Gennemgå jeres IT-udstyr
- Interviewe nøglepersoner og brugere
- Gennemgå jeres fysiske faciliteter
- Gennemgå jeres dokumentation og politikker
- Lave en sårbarhedsvurdering af jeres IT-systemer

IT-sikkerhed kan hurtigt blive meget flyvsk og uoverskueligt, men det behøver det ikke at være. Når vi udarbejder IT-løsninger for vores kunder, så vurderer vi først og fremmest IT-sikkerhedsniveauet med udgangspunkt i de oplysninger, som virksomheden opbevarer.

Løsningen tilpasses altså den enkelte virksomheds reelle behov, og det vil vi også sørge for hos jer.

IT-sikkerhed på abonnement

I Safe IT-Solutions har vi valgt at sammensætte en pakkeløsning, hvor I kan få IT-sikkerhed, -drift og -support på abonnement. Vi kalder det vores IT-serviceaftaler.

Her har I mulighed for at vælge mellem tre forskellige pakkeløsninger afhængig af jeres virksomheds behov:
- Guldpakken
- Sølvpakken
- Bronzepakken

Vi hjælper jer her med at finde den rette til netop jeres virksomhed, så I undgår at betale for mere end det, I rent faktisk bruger.

I får her et sikkerhedsabonnement, hvor vi hjælper jer med at sætte det hele op, implementere det og vedligeholde det, så I kan fokusere på jeres arbejde uden at skulle bekymre jer om sikkerhed.

Kort sagt, vi står for jeres IT-sikkerhed!

6 fordele ved at lade Safe IT-Solutions stå for jeres IT-sikkerhed

Beskyttelse af personlige og følsomme oplysninger

I Safe IT-Solutions vægter vi de gode kunderelationer højt, hvor vi lærer jeres virksomhed godt at kende.

Derfor bliver I som udgangspunkt tilknyttet den samme IT-konsulent fra os i Safe IT-Solutions. Det sikrer jer, at I får en sparringspartner og rådgiver, der rent faktisk kender netop jeres virksomhed, og som ved, hvordan I arbejder.

Fokus på GDPR

I Safe IT-Solutions sørger vi for, at jeres nye sikkerhedsløsning lever op til de IT-sikkerhedsforanstaltninger, der findes i GDPR-loven, som alle virksomheder i Danmark er underlagt.

Det betyder, at I skal være helt skarpe på, hvordan jeres IT-sikkerhed er sat op, så I overholder lovkravene, og dermed undgår både databrud og store bøder.

Vi rådgiver i og hjælper jer med at finde den helt rette IT-sikkerhedsløsning, der passer til jeres arbejdsmetoder.

IT-sikkerhed på abonnement

I Safe IT-Solutions går vi op i, at IT-sikkerhed skal være nemt. Derfor har vi sammensat et IT-abonnement, der både har fokus på IT-sikkerhed samt IT-drift og -support. Det giver jer en 360 graders IT-løsning, som I slipper for at skulle bekymre jer om – vi sørger for, at I bliver IT-sikre.

Det giver jer også overskuelighed i forhold til jeres IT-budget, da vores IT-abonnement betales månedsvist, så I kender jeres faste IT-udgifter hver måned.

Vi brænder for IT

I Safe IT-Solutions er vi IT-nørderne, der synes, det er ekstremt spændende at følge med i udviklingen inden for IT-sikkerhed. Derfor holder vores dygtige IT-konsulenter konstant øje med udviklingen inden for cyberkriminalitet og orienterer sig om de seneste trends.

I kan derfor være helt trygge ved at overlade jeres IT-sikkerhed til os; vi sørger for at jeres enheder er beskyttet mod både kendte angreb og potentielle angreb.

IT-nørder, der forstår at formidle

I Safe IT-Solutions taler vi alle dansk, og vi er altid klar til at besvare jeres spørgsmål til IT-sikkerhed – og vi svarer altid, så det er til at forstå.

Det er nemlig vigtigt for os at møde vores i øjenhøjde dér, hvor deres IT-udfordringer og -kompetencer er. Vi er IT-nørderne, der brænder for IT. Og vi forstår at formidle det på godt dansk!

Fast IT-konsulent tilknyttet

I Safe IT-Solutions vægter vi de gode kunderelationer højt, hvor vi lærer jeres virksomhed godt at kende.

Derfor bliver I som udgangspunkt tilknyttet den samme IT-konsulent fra os i Safe IT-Solutions. Det sikrer jer, at I får en sparringspartner og rådgiver, der rent faktisk kender netop jeres virksomhed, og som ved, hvordan I arbejder.

Derfor er IT-sikkerhed vigtigt

Ifølge Danmarks Statistik oplevede 26 % af alle danske virksomheder brud på IT-sikkerheden i år 2022. Og det tal vil desværre nok vokse i fremtiden. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at virksomheder har styr på deres IT-sikkerhed, så risikoen for lækage, hacking og sikkerhedsbrud kan minimeres. 

Dét at arbejde med strategisk IT-sikkerhed i den enkelte virksomhed kan dække over mange ting, og se ud på mange forskellige måder. IT-sikkerhed i virksomheder afhænger nemlig i stor grad af faktorer som: 

 • Hvilke type virksomhed I er 
 • Hvilken type data, I indsamler, håndterer og opbevarer
 • Hvilke IT-løsninger I har i virksomheden 
 • Hvordan I arbejder med IT og data lige nu, og om det kan optimeres

Safe IT-Solutions er kendt som eksperter i IT-sikkerhed

Vi forstår, hvor vigtigt det er, at virksomheder har styr på deres IT-sikkerhed – eller i det mindste outsourcer den til eksterne IT-konsulenthuse som os.  

Cyberkriminaliteten har været stødt stigende de seneste år, og med den hastighed ser vi nok desværre ind i en fremtid, hvor der er flere cyberkriminelle end ”traditionelle” kriminelle på gaden.  

Med os som jeres IT-sikkerhedskonsulent er I altid i trygge hænder. I samarbejde med jer laver vi en risikovurdering af jeres nuværende IT-sikkerhedstilstand.  

På den måde får I identificeret hullerne i jeres IT-sikkerhedsnetværk, og vi finder sammen en IT-sikkerhedsløsning, der passer til jeres behov og arbejdsgange. 

Scroll to Top