CSR

Corporate Social Responsibilities

Hvad er CSR?

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibilities, som på dansk betyder virksomhedens sociale ansvar.

I Safe IT fylder socialt ansvar en stor del af dagligdagen. Vi benytter leverandører, der istandsætter og genbruger IT-hardware, også kaldet refurbished eller second hand. Det koster store ressourcer fra vores jordklode, hver gang der skal produceres nyt og hver gang der skal skrottes noget.

4 gode huskeregler om elektronikaffald

 
 
 

Alt med ledning eller batteri er elektronikaffald

 
 
 
 

Elektronikaffald må aldrig smides i skraldespanden, brændes eller smides i naturen

Det skal afleveres på steder (eks. genbrugspladsen) eller i butikker (eks. GreenMind) der modtager elektronikaffald

 
 
 
 

Sælg dit elektronikaffald, så andre kan få glæde af de ressourcer, de udgør og du slipper for rodet

Elektronisk genbrug

 
 
 
 

I 2019 blev der indsamlet 93.999 ton elektronikaffald i Danmark, hvor IT- og teleudstyr udgjorde 41.034 ton (tabel 2.7).
Disse tal dækker kun det indsamlede elektronikaffald og der er et mørketal, som er svære at gætte sig frem til. Desværre ender en del elektroniske apparater forkerte steder; skraldespanden, naturen, et ødelagt apparat gemt i en skuffe m.m.

Ved at reparere, genbruge og udvinde ressourcerne på ny får elektroniske apparater forlænget levetiden.
Tablets og bærbare computere giver gode muligheder for at genbruge, reparere og istandsætte, inden de ender som elektronisk affald. Når det er blevet til elektronisk affald, er det muligt at genbruge mange af komponenterne. Glas, plastik og metaller kan smeltes om, hvilket er bedre for miljøet end at udvinde ressourcerne fra jorden.

dette viser studierne

 

Et studie i Belgien estimerer, at cirka 39% af materialerne i en bærbar computer kan genanvendes succesfuldt, når den bliver til elektronisk affald. Der skabes nye råmaterialer, mens andre materialer kan genbruges på andre måder. Derfor kan omkring 85% af den bærbare computer ”reddes” og bruges til andre formål.

I Safe IT har vi den holdning, at vi skal passe på vores jord og vores naturressourcer. Vi kan og bør ikke stoppe udviklingen, men i stedet arbejde med den, så vi laver holdbare løsninger til de fremtidige generationer.

Scroll to Top